Η Hellenic Venues είναι ένα ανεξάρτητο επενδυτικό fund χρηματοδότησης και ανάπτυξης έργων, με εξειδίκευση στις υποδομές που αφορούν τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό, την Εκπαίδευση, την Κοινωνία και την Καινοτομία, εφαρμόζοντας  πρακτικές που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η εταιρεία υιοθετεί την επενδυτική φιλοσοφία ESG (Environmental, Social, corporate Governance), αποδεικνύοντας έμπρακτα την υπευθυνότητά της απέναντι στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την εταιρική Διακυβέρνηση, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα.

Έχοντας αυτές τις κατευθυντήριες η Hellenic Venues υλοποιεί και διαχειρίζεται υποδομές Πολιτισμικού και Συνεδριακού Τουρισμού και δραστηριοποιείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε έργα διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με σεβασμό στο Περιβάλλον και στα ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα (ισότητα των φύλων και πρόσβασης, δικαιώματα ΑμεΑ, αειφορία στην καθημερινότητα).

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.