Η Hellenic Venues είναι ένα ανεξάρτητο επενδυτικό fund χρηματοδότησης και ανάπτυξης έργων, με εξειδίκευση στις υποδομές που αφορούν τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό, την Εκπαίδευση, την Κοινωνία και την Καινοτομία, εφαρμόζοντας  πρακτικές που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η εταιρεία υιοθετεί την επενδυτική φιλοσοφία ESG (Environmental, Social, corporate Governance), αποδεικνύοντας έμπρακτα την υπευθυνότητά της απέναντι στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την εταιρική Διακυβέρνηση, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα.

Έχοντας αυτές τις κατευθυντήριες η Hellenic Venues υλοποιεί και διαχειρίζεται υποδομές Πολιτισμικού και Συνεδριακού Τουρισμού και δραστηριοποιείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε έργα διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με σεβασμό στο Περιβάλλον και στα ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα (ισότητα των φύλων και πρόσβασης, δικαιώματα ΑμεΑ, αειφορία στην καθημερινότητα).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη και διαχείριση έργου με σεβασμό στο Περιβάλλον

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βάζουμε ψηλά στις προτεραιότητές μας την προστασία του Περιβάλλοντος. Με την εφαρμογή των αρχών (PRI Principles for Responsible Investment) στις επενδύσεις, στις κατασκευές και στη διαχείρισή τους, φροντίζουμε να μη μολύνουμε τον αέρα, να κάνουμε ορθή χρήση του νερού, να εφαρμόζουμε διαδικασίες και τεχνικές ανακύκλωσης και ενεργειακής απόδοσης, ενώ παράλληλα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην προσβασιμότητα και ίση συμμετοχή και αντιμετώπιση των ΑμεΑ, στοχεύοντας σε έργα και δραστηριότητες με ανεπτυγμένες και καινοτόμες τεχνολογικά μεθόδους.

Αναβαθμίζουμε και διαχειριζόμαστε υποδομές, εγκαταστάσεις και ακίνητα του δημοσίου
αρχαιολογικούς χώρους, τουριστικά περίπτερα, μνημεία και κτίρια του σύγχρονου πολιτισμού